کمترین: 
3125.2
بیشترین: 
3125.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3125.2
زمان: 
2/12 10:00
قیمت دلار کانادا امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 3125.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 10:00","price":3125.2}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399