کمترین: 
3765.1
بیشترین: 
3765.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3765.1
زمان: 
2/12 10:00
قیمت ین ژاپن امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 3765.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 10:00","price":3765.1}
بروزرسانی در تاریخ 16 اردیبهشت 1400