کمترین: 
703.4
بیشترین: 
703.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
703.4
زمان: 
2/12 10:00
قیمت لیر ترکیه امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 703.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 10:00","price":703.4}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399