کمترین: 
158.95
بیشترین: 
160.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
159.83
زمان: 
2/12 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 159.83 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 01:30","price":159.31},{"date":"1398/02/12 02:00","price":159.52},{"date":"1398/02/12 04:30","price":158.95},{"date":"1398/02/12 05:00","price":159.49},{"date":"1398/02/12 07:30","price":158.97},{"date":"1398/02/12 08:00","price":159.59},{"date":"1398/02/12 10:30","price":159.7},{"date":"1398/02/12 11:00","price":159.5},{"date":"1398/02/12 13:30","price":160.3},{"date":"1398/02/12 14:00","price":160.5},{"date":"1398/02/12 16:30","price":159.72},{"date":"1398/02/12 17:00","price":159.81},{"date":"1398/02/12 19:30","price":159.16},{"date":"1398/02/12 20:00","price":160},{"date":"1398/02/12 22:30","price":159.44},{"date":"1398/02/12 23:00","price":159.83}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399