کمترین: 
5603.9
بیشترین: 
5743
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5743
زمان: 
2/12 23:00
قیمت بیت کوین امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 5743 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 01:30","price":5603.9},{"date":"1398/02/12 02:00","price":5614},{"date":"1398/02/12 04:30","price":5614.8},{"date":"1398/02/12 05:00","price":5629.6},{"date":"1398/02/12 07:30","price":5628.2},{"date":"1398/02/12 08:00","price":5633.2},{"date":"1398/02/12 10:30","price":5641.2},{"date":"1398/02/12 11:00","price":5640.7},{"date":"1398/02/12 13:30","price":5677},{"date":"1398/02/12 14:00","price":5703.6},{"date":"1398/02/12 16:30","price":5707.9},{"date":"1398/02/12 17:00","price":5712.3},{"date":"1398/02/12 19:30","price":5728.9},{"date":"1398/02/12 20:00","price":5738.9},{"date":"1398/02/12 22:30","price":5730.1},{"date":"1398/02/12 23:00","price":5743}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399