کمترین: 
1271
بیشترین: 
1277.17
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1271.09
زمان: 
2/12 16:30
قیمت اونس طلا امروز 12 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 12 اردیبهشت 1398 , 1271.09 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/12 01:30","price":1276.38},{"date":"1398/02/12 04:30","price":1277.08},{"date":"1398/02/12 05:00","price":1277.17},{"date":"1398/02/12 05:30","price":1277.12},{"date":"1398/02/12 07:30","price":1274.48},{"date":"1398/02/12 08:00","price":1274.38},{"date":"1398/02/12 08:30","price":1274.44},{"date":"1398/02/12 10:30","price":1273.71},{"date":"1398/02/12 13:30","price":1271.00},{"date":"1398/02/12 16:30","price":1271.09}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398