کمترین: 
451
بیشترین: 
455
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
455
زمان: 
2/11 19:00
قیمت بات تایلند امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت بات تایلنددر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 455 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":451},{"date":"1398/02/11 13:00","price":452},{"date":"1398/02/11 14:00","price":454},{"date":"1398/02/11 15:00","price":455},{"date":"1398/02/11 18:00","price":454},{"date":"1398/02/11 19:00","price":455}
بروزرسانی در تاریخ 17 خرداد 1399