کمترین: 
3485
بیشترین: 
3511
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3508
زمان: 
2/11 19:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 3508 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":3485},{"date":"1398/02/11 14:00","price":3511},{"date":"1398/02/11 15:00","price":3509},{"date":"1398/02/11 16:00","price":3506},{"date":"1398/02/11 17:00","price":3510},{"date":"1398/02/11 18:00","price":3511},{"date":"1398/02/11 19:00","price":3508}
بروزرسانی در تاریخ 17 مرداد 1399