کمترین: 
1836
بیشترین: 
1850
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1848
زمان: 
2/11 19:00
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 1848 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":1837},{"date":"1398/02/11 13:00","price":1836},{"date":"1398/02/11 14:00","price":1850},{"date":"1398/02/11 15:00","price":1849},{"date":"1398/02/11 16:00","price":1847},{"date":"1398/02/11 17:00","price":1849},{"date":"1398/02/11 18:00","price":1850},{"date":"1398/02/11 19:00","price":1848}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399