کمترین: 
10598
بیشترین: 
10679
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10671
زمان: 
2/11 20:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 10671 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":10598},{"date":"1398/02/11 14:00","price":10679},{"date":"1398/02/11 15:00","price":10674},{"date":"1398/02/11 16:00","price":10660},{"date":"1398/02/11 17:00","price":10671},{"date":"1398/02/11 19:00","price":10673},{"date":"1398/02/11 20:00","price":10671}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398