کمترین: 
101
بیشترین: 
102
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
102
زمان: 
2/11 17:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 102 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":101},{"date":"1398/02/11 14:00","price":102},{"date":"1398/02/11 16:00","price":101},{"date":"1398/02/11 17:00","price":102}
بروزرسانی در تاریخ 17 مرداد 1399