کمترین: 
1669
بیشترین: 
1682
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1679
زمان: 
2/11 18:00
قیمت کرون نروژ امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 1679 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":1669},{"date":"1398/02/11 14:00","price":1682},{"date":"1398/02/11 15:00","price":1681},{"date":"1398/02/11 16:00","price":1679},{"date":"1398/02/11 17:00","price":1680},{"date":"1398/02/11 18:00","price":1679}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399