کمترین: 
2166
بیشترین: 
2186
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2183
زمان: 
2/11 20:00
قیمت کرون دانمارک امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 2183 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":2167},{"date":"1398/02/11 13:00","price":2166},{"date":"1398/02/11 14:00","price":2184},{"date":"1398/02/11 15:00","price":2182},{"date":"1398/02/11 16:00","price":2180},{"date":"1398/02/11 17:00","price":2181},{"date":"1398/02/11 18:00","price":2182},{"date":"1398/02/11 19:00","price":2186},{"date":"1398/02/11 20:00","price":2183}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399