کمترین: 
12
بیشترین: 
12
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12
زمان: 
2/11 12:00
قیمت دینار عراق امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت دینار عراقدر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 12 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":12}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398