کمترین: 
5304
بیشترین: 
5344
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5340
زمان: 
2/11 19:00
قیمت لاری گرجستان امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت لاری گرجستاندر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 5340 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":5306},{"date":"1398/02/11 13:00","price":5304},{"date":"1398/02/11 14:00","price":5344},{"date":"1398/02/11 15:00","price":5341},{"date":"1398/02/11 16:00","price":5336},{"date":"1398/02/11 17:00","price":5342},{"date":"1398/02/11 18:00","price":5344},{"date":"1398/02/11 19:00","price":5340}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398