کمترین: 
3955
بیشترین: 
3984
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3981
زمان: 
2/11 19:00
قیمت ریال قطر امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت ریال قطردر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 3981 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":3956},{"date":"1398/02/11 13:00","price":3955},{"date":"1398/02/11 14:00","price":3984},{"date":"1398/02/11 15:00","price":3982},{"date":"1398/02/11 16:00","price":3978},{"date":"1398/02/11 17:00","price":3983},{"date":"1398/02/11 18:00","price":3984},{"date":"1398/02/11 19:00","price":3981}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399