کمترین: 
3841
بیشترین: 
3870
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3866
زمان: 
2/11 19:00
قیمت ریال عربستان امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 3866 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":3842},{"date":"1398/02/11 13:00","price":3841},{"date":"1398/02/11 14:00","price":3870},{"date":"1398/02/11 15:00","price":3867},{"date":"1398/02/11 16:00","price":3864},{"date":"1398/02/11 17:00","price":3868},{"date":"1398/02/11 18:00","price":3869},{"date":"1398/02/11 19:00","price":3866}
بروزرسانی در تاریخ 24 اردیبهشت 1400