کمترین: 
223
بیشترین: 
225
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
225
زمان: 
2/11 20:00
قیمت روبل روسیه امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 225 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":223},{"date":"1398/02/11 14:00","price":224},{"date":"1398/02/11 16:00","price":225},{"date":"1398/02/11 17:00","price":224},{"date":"1398/02/11 20:00","price":225}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1399