کمترین: 
1516
بیشترین: 
1527
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1525
زمان: 
2/11 18:00
قیمت کرون سوئد امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 1525 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":1516},{"date":"1398/02/11 14:00","price":1527},{"date":"1398/02/11 16:00","price":1526},{"date":"1398/02/11 18:00","price":1525}
بروزرسانی در تاریخ 18 اردیبهشت 1400