کمترین: 
436700
بیشترین: 
446200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
444900
زمان: 
2/11 20:00
قیمت طلای 18 عیار / 740 امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت طلای 18 عیار / 740در تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 444900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":444200},{"date":"1398/02/11 13:00","price":437600},{"date":"1398/02/11 14:00","price":444900},{"date":"1398/02/11 15:00","price":436700},{"date":"1398/02/11 17:00","price":437600},{"date":"1398/02/11 18:00","price":445600},{"date":"1398/02/11 19:00","price":446200},{"date":"1398/02/11 20:00","price":444900}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399