کمترین: 
14146
بیشترین: 
14309
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14291
زمان: 
2/11 20:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 14291 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":14146},{"date":"1398/02/11 13:00","price":14159},{"date":"1398/02/11 14:00","price":14282},{"date":"1398/02/11 15:00","price":14276},{"date":"1398/02/11 16:00","price":14261},{"date":"1398/02/11 17:00","price":14275},{"date":"1398/02/11 18:00","price":14277},{"date":"1398/02/11 19:00","price":14309},{"date":"1398/02/11 20:00","price":14291}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399