کمترین: 
9582
بیشترین: 
9672
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9645
زمان: 
2/11 20:00
قیمت دلار نیوزیلند امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 9645 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":9582},{"date":"1398/02/11 13:00","price":9590},{"date":"1398/02/11 14:00","price":9672},{"date":"1398/02/11 15:00","price":9661},{"date":"1398/02/11 16:00","price":9645},{"date":"1398/02/11 17:00","price":9652},{"date":"1398/02/11 18:00","price":9644},{"date":"1398/02/11 19:00","price":9655},{"date":"1398/02/11 20:00","price":9645}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399