کمترین: 
10157
بیشترین: 
10244
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10207
زمان: 
2/11 20:00
قیمت دلار استرالیا امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 10207 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":10157},{"date":"1398/02/11 13:00","price":10164},{"date":"1398/02/11 14:00","price":10244},{"date":"1398/02/11 15:00","price":10236},{"date":"1398/02/11 16:00","price":10215},{"date":"1398/02/11 17:00","price":10222},{"date":"1398/02/11 18:00","price":10214},{"date":"1398/02/11 19:00","price":10217},{"date":"1398/02/11 20:00","price":10207}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399