کمترین: 
4759000
بیشترین: 
4801000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4801000
زمان: 
2/11 13:00
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 4801000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":4759000},{"date":"1398/02/11 13:00","price":4801000}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398