کمترین: 
10758
بیشترین: 
10840
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10821
زمان: 
2/11 20:00
قیمت دلار کانادا امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 10821 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":10758},{"date":"1398/02/11 13:00","price":10763},{"date":"1398/02/11 14:00","price":10840},{"date":"1398/02/11 15:00","price":10831},{"date":"1398/02/11 16:00","price":10819},{"date":"1398/02/11 18:00","price":10830},{"date":"1398/02/11 19:00","price":10831},{"date":"1398/02/11 20:00","price":10821}
بروزرسانی در تاریخ 17 مرداد 1399