کمترین: 
12903
بیشترین: 
13058
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13058
زمان: 
2/11 20:00
قیمت ین ژاپن امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 13058 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":12905},{"date":"1398/02/11 13:00","price":12903},{"date":"1398/02/11 14:00","price":13019},{"date":"1398/02/11 15:00","price":13036},{"date":"1398/02/11 16:00","price":13009},{"date":"1398/02/11 17:00","price":13029},{"date":"1398/02/11 18:00","price":13028},{"date":"1398/02/11 19:00","price":13055},{"date":"1398/02/11 20:00","price":13058}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399