کمترین: 
2139
بیشترین: 
2155
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2153
زمان: 
2/11 19:00
قیمت یوان چین امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 2153 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":2139},{"date":"1398/02/11 14:00","price":2155},{"date":"1398/02/11 15:00","price":2153},{"date":"1398/02/11 16:00","price":2151},{"date":"1398/02/11 17:00","price":2154},{"date":"1398/02/11 19:00","price":2153}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399