کمترین: 
2419
بیشترین: 
2441
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2438
زمان: 
2/11 20:00
قیمت لیر ترکیه امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 2438 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":2419},{"date":"1398/02/11 14:00","price":2435},{"date":"1398/02/11 15:00","price":2430},{"date":"1398/02/11 17:00","price":2441},{"date":"1398/02/11 18:00","price":2437},{"date":"1398/02/11 19:00","price":2440},{"date":"1398/02/11 20:00","price":2438}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399