کمترین: 
3921
بیشترین: 
3951
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3948
زمان: 
2/11 19:00
قیمت درهم امارات امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 3948 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":3921},{"date":"1398/02/11 14:00","price":3951},{"date":"1398/02/11 15:00","price":3949},{"date":"1398/02/11 16:00","price":3945},{"date":"1398/02/11 17:00","price":3949},{"date":"1398/02/11 18:00","price":3951},{"date":"1398/02/11 19:00","price":3948}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399