کمترین: 
1918000
بیشترین: 
1956000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1951000
زمان: 
2/11 20:00
قیمت مثقال طلا امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت مثقال طلادر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 1951000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":1946000},{"date":"1398/02/11 13:00","price":1951000},{"date":"1398/02/11 14:00","price":1956000},{"date":"1398/02/11 15:00","price":1918000},{"date":"1398/02/11 16:00","price":1919000},{"date":"1398/02/11 17:00","price":1921000},{"date":"1398/02/11 18:00","price":1918000},{"date":"1398/02/11 19:00","price":1955000},{"date":"1398/02/11 20:00","price":1951000}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399