کمترین: 
2750000
بیشترین: 
2750000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2750000
زمان: 
2/11 12:00
قیمت نیم سکه امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت نیم سکهدر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 2750000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":2750000}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399