کمترین: 
590100
بیشترین: 
603000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
601200
زمان: 
2/11 20:00
قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت گرم طلا ۲۴ عیاردر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 601200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":600200},{"date":"1398/02/11 13:00","price":591300},{"date":"1398/02/11 14:00","price":601200},{"date":"1398/02/11 15:00","price":590100},{"date":"1398/02/11 17:00","price":591300},{"date":"1398/02/11 18:00","price":602100},{"date":"1398/02/11 19:00","price":603000},{"date":"1398/02/11 20:00","price":601200}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399