کمترین: 
4994000
بیشترین: 
5031000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5008000
زمان: 
2/11 20:00
قیمت سکه امامی امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت سکه امامیدر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 5008000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":4994000},{"date":"1398/02/11 13:00","price":5017000},{"date":"1398/02/11 14:00","price":5026000},{"date":"1398/02/11 15:00","price":5031000},{"date":"1398/02/11 16:00","price":5015000},{"date":"1398/02/11 18:00","price":5018000},{"date":"1398/02/11 19:00","price":5013000},{"date":"1398/02/11 20:00","price":5008000}
بروزرسانی در تاریخ 20 مرداد 1399