کمترین: 
442600
بیشترین: 
452300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
450900
زمان: 
2/11 20:00
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت گرم طلا ۱۸ عیاردر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 450900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":450200},{"date":"1398/02/11 13:00","price":443500},{"date":"1398/02/11 14:00","price":450900},{"date":"1398/02/11 15:00","price":442600},{"date":"1398/02/11 17:00","price":443500},{"date":"1398/02/11 18:00","price":451600},{"date":"1398/02/11 19:00","price":452300},{"date":"1398/02/11 20:00","price":450900}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399