کمترین: 
4755000
بیشترین: 
4797000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4797000
زمان: 
2/11 13:00
قیمت سکه بهار آزادی امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 4797000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 12:00","price":4755000},{"date":"1398/02/11 13:00","price":4797000}
بروزرسانی در تاریخ 15 مرداد 1399