کمترین: 
14190
بیشترین: 
14300
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14300
زمان: 
2/11 19:48
قیمت دلار هرات در بازار تهران امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت دلار هرات در بازار تهراندر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 14300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 11:17","price":14190},{"date":"1398/02/11 15:22","price":14300},{"date":"1398/02/11 19:48","price":14300}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399