کمترین: 
14420
بیشترین: 
14550
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14550
زمان: 
2/11 19:48
قیمت دلار در بازار تهران امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت دلار در بازار تهراندر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 14550 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 11:16","price":14420},{"date":"1398/02/11 15:21","price":14530},{"date":"1398/02/11 19:48","price":14550}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399