کمترین: 
5000000
بیشترین: 
50110000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5025000
زمان: 
2/11 19:48
قیمت سکه در بازار تهران امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت سکه در بازار تهراندر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 5025000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 10:38","price":5000000},{"date":"1398/02/11 12:31","price":50110000},{"date":"1398/02/11 12:31","price":50110000},{"date":"1398/02/11 12:31","price":50110000},{"date":"1398/02/11 12:31","price":50110000},{"date":"1398/02/11 12:31","price":5011000},{"date":"1398/02/11 12:31","price":5011000},{"date":"1398/02/11 12:31","price":5011000},{"date":"1398/02/11 12:31","price":5011000},{"date":"1398/02/11 15:22","price":5045000},{"date":"1398/02/11 19:48","price":5025000}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399