کمترین: 
217721
بیشترین: 
220108
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
220108.0
زمان: 
2/11 13:00
قیمت شاخص بورس امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 220108.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 10:10","price":217721.0},{"date":"1398/02/11 12:50","price":220057.0},{"date":"1398/02/11 13:00","price":220108.0}
بروزرسانی در تاریخ 18 اردیبهشت 1400