کمترین: 
65.1
بیشترین: 
65.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.1
زمان: 
2/11 10:00
قیمت روبل روسیه امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 65.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 10:00","price":65.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 بهمن 1398