کمترین: 
13158.6
بیشترین: 
13158.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13158.6
زمان: 
2/11 10:00
قیمت بات تایلند امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت بات تایلنددر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 13158.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 10:00","price":13158.6}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399