کمترین: 
1015.4
بیشترین: 
1015.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1015.4
زمان: 
2/11 10:00
قیمت رینگیت مالزی امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 1015.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 10:00","price":1015.4}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399