کمترین: 
3088.8
بیشترین: 
3088.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3088.8
زمان: 
2/11 10:00
قیمت دلار سنگاپور امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 3088.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 10:00","price":3088.8}
بروزرسانی در تاریخ 29 بهمن 1398