کمترین: 
13797.5
بیشترین: 
13797.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13797.5
زمان: 
2/11 10:00
قیمت دینار کویت امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت دینار کویتدر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 13797.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 10:00","price":13797.5}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1399