کمترین: 
487.1
بیشترین: 
487.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
487.1
زمان: 
2/11 10:00
قیمت کرون نروژ امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت کرون نروژدر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 487.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 10:00","price":487.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398