کمترین: 
442.7
بیشترین: 
442.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
442.7
زمان: 
2/11 10:00
قیمت کرون سوئد امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت کرون سوئددر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 442.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 10:00","price":442.7}
بروزرسانی در تاریخ 02 اسفند 1398