کمترین: 
4120.5
بیشترین: 
4120.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4120.5
زمان: 
2/11 10:00
قیمت فرانک سوئیس امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 4120.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 10:00","price":4120.5}
بروزرسانی در تاریخ 07 اسفند 1398