کمترین: 
3139.7
بیشترین: 
3139.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3139.7
زمان: 
2/11 10:00
قیمت دلار کانادا امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت دلار کانادادر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 3139.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 10:00","price":3139.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398