کمترین: 
3766.2
بیشترین: 
3766.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3766.2
زمان: 
2/11 10:00
قیمت ین ژاپن امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت ین ژاپندر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 3766.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 10:00","price":3766.2}
بروزرسانی در تاریخ 17 اردیبهشت 1400