کمترین: 
623.7
بیشترین: 
623.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
623.7
زمان: 
2/11 10:00
قیمت یوان چین امروز 11 اردیبهشت 1398
قیمت یوان چیندر تاریخ 11 اردیبهشت 1398 , 623.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1398/02/11 10:00","price":623.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 بهمن 1398